Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2024-02-26
Обект № 2024 - 2 П /Д/

Дата на провеждане: 2024-04-02

Описание:

Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДЛС Русалка и ТП ДГС Троян в обект № 2024 - 2 П /Д/ за сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години, дата на провеждане на търга с явно наддаване - 02.04.2024 г.


Документи
26272024261102_szdp.2024 - 2 ПД.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-04-02 15:00:00
Проведена процедура 2024-04-04 09:35:00
Договори 2024-04-18 12:55:00

<-- Обратно към процедури