Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2024-03-01
Обект № 2024-3П /Д/

Дата на провеждане: 2024-04-04

Описание:

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2024 - 3 П/Д/ на територията на ДГС Никопол, ДГС Оряхово и ДГС Плевен и сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години, дата на търга - 04.04.2024 г.


Документи
09582024011103_2024 -3ПД.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-04-05 12:55:00
Проведена процедура 2024-04-05 13:00:00

<-- Обратно към процедури