Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2024-03-13
Обект № парт.1-20 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2024-04-02

Описание:

Извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина, добита на територията на СЗДП ТП ДГС -Ботевград, Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина, добита на територията на ДГС БОТЕВГРАД, от временен до постоянен склад, от временен склад до адрес на клиента или от централен склад до адрес на клиента


Документи
35592024131303_botevgrad.dr.deinosti.part.1-20.2024g.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-04-05 13:30:00
Проведена процедура 2024-04-05 13:30:00
Договори 2024-04-29 10:10:00

<-- Обратно към процедури