Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2024-03-14
Обект № поземлени имоти

Дата на провеждане: 2024-04-24

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2 бр. площи, пригодни за земеделско ползване от поземлени имоти в землището на гр. Плевен, в м. "Витска Ялия". Дата на търга - 24.04.2024 г.


Документи
49152024141503_pleven obqva.doc

ПубликацияДата
Разяснения 2024-04-25 09:10:00

<-- Обратно към процедури