Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2024-04-05
Обект № 24205ттр ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2024-04-23

Описание:



Документи
49052024121504_botevgrad.dobiv.transport.24205 ттр.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2024-04-24 14:10:00
Проведена процедура 2024-04-24 14:10:00

<-- Обратно към процедури