Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2024-05-07
Обект № 2409 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2024-05-31

Описание:Документи
22112024071505_vraca.dobiv.2409.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури