Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Берковица

Дата: 2024-05-15
Обект № Подвоз 3, 4 ГСУ ДГС Берковица

Дата на провеждане: 2024-05-31

Описание:

ТП ДГС Берковица - открит конкурс за подвоз на дървесина, за Първи и Втори ГСУ на ТП ДГС Берковица


Документи
20232024151505_berk.drugi.3,4,gsu..2024g..zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури