Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Обект № 18223 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-12-15

Описание:Документи
47032017271511_bot.secshishte.18223.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-20 12:00:00
Разяснения 2017-12-21 14:40:00
Договори 2018-01-08 15:46:00

<-- Обратно към процедури