Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2105 ДГС Черни Осъм

Проведена процедура

Дата: 2020-11-25 13:50:00

Описание:Документи
51412020251311_заповед 2105.pdf

<-- Обратно към процедури