Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21302 ДГС Лом

Протоколи на комисии

Дата: 2021-01-29 16:15:00

Описание:

Заповед определяне изпълнител


Документи
22252021081602_Заповед изпълнител обект 21302.pdf

<-- Обратно към процедури