Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21818 ДГС Миджур

Проведена процедура

Дата: 2021-03-01 15:15:00

Описание:

Заповед класиране


Документи
32562021171503_Заповед класиране 21818.jpg

<-- Обратно към процедури