Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2129 ДГС Враца

Протоколи на комисии

Дата: 2021-05-13 10:50:00

Описание:Документи
01342021131105_протокол-1.pdf
01442021131105_протокол-2.pdf

<-- Обратно към процедури