Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2127п ДГС Годеч

Проведена процедура

Дата: 2021-05-18 16:55:00

Описание:Документи
21402021031406_Заповед160- класиран обект 2127п.pdf

<-- Обратно към процедури