Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2115 ДГС Троян

Проведена процедура

Дата: 2021-06-16 11:24:00

Описание:Документи
36342021161106_Zapoved izmenenie 2115.pdf

<-- Обратно към процедури