Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21826 ДГС Миджур

Проведена процедура

Дата: 2021-07-12 09:25:00

Описание:

Заповед класиране 21826


Документи
40462021130907_Scan Заповед класиране 21826.jpg

<-- Обратно към процедури