Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21826 ДГС Миджур

Протоколи на комисии

Дата: 2021-07-08 13:30:00

Описание:

протокол 1


Документи
43372021130907_Scan Протокол 1-21826.pdf

<-- Обратно към процедури