Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 211050 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2021-07-15 15:30:00

Описание:Документи
41432021151507_заповед 211050.pdf

<-- Обратно към процедури