Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21821 ДГС Миджур чл.193

Проведена процедура

Дата: 2021-08-09 08:35:00

Описание:

Заповед класиране


Документи
55432021120808_Scan Заповед класиране 21821.jpg

<-- Обратно към процедури