Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 22443 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2022-06-30 13:55:00

Описание:Документи
31242022301406_заповед 22443948.pdf

<-- Обратно към процедури