Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 22714 ДГС Видин

Проведена процедура

Дата: 2022-07-07 10:15:00

Описание:Документи
02402022071107_заповед спечелил 22714.pdf

<-- Обратно към процедури