Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 9 ДГС Никопол

Протоколи на комисии

Дата: 2022-09-07 16:20:00

Описание:Документи
55422022071609_Протокол комисия об. № 9.pdf

<-- Обратно към процедури