Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 22859 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2022-11-09 11:35:00

Описание:Документи
18512022091211_заповед 22859402.pdf

<-- Обратно към процедури