Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / Отдаване на разсадник ДГС Плевен

Разяснения

Дата: 2022-12-02 09:50:00

Описание:

Писмо с изх. № 70-5815/25.10.2022 г. със Заповед № 13-94/13.09.2022 г. за спечелил наемател, одобрена от министъра на земеделието


Документи
30592022021012_писмо от Мзм и Заповед № 13-94 от 13.09.2022 г.pdf

<-- Обратно към процедури