Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2307 ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2022-12-21 14:20:00

Описание:Документи
04152022211512_заповед обект №2307_006358.pdf

<-- Обратно към процедури