Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 23105 ДГС Берковица

Проведена процедура

Дата: 2022-12-21 16:35:00

Описание:Документи
35512022220912_Заповед класиране 23105.jpg

<-- Обратно към процедури