Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 23808 ДГС Миджур

Протоколи на комисии

Дата: 2022-12-22 13:10:00

Описание:

протокол 1


Документи
55352022221512_SCAN_протокол 1-23808.pdf

<-- Обратно към процедури