Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 23808 ДГС Миджур

Проведена процедура

Дата: 2022-12-23 10:15:00

Описание:

Заповед класиране


Документи
57272022231012_SCAN_Заповед класиране 23808.pdf

<-- Обратно към процедури