Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 23808 ДГС Миджур

Протоколи на комисии

Дата: 2023-01-10 10:40:00

Описание:

протокол 2


Документи
24492023111501_SCAN_протокол 2-23808.pdf

<-- Обратно към процедури