Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 23104 ДГС Своге

Проведена процедура

Дата: 2023-03-02 12:15:00

Описание:Документи
01542023021303_Заповед-класиране_добив_23104.pdf

<-- Обратно към процедури