Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 1Д - 2023

Допълнителни споразумения

Дата: 2023-03-20 11:40:00

Описание:

Протокол за обект № 1 Д-2023 - в процедура за добив на дървесина за срок от 5 години, обявена от СЗДП ДП


Документи
45442023201103_протокол за обект № 1 Д-2023.pdf

<-- Обратно към процедури